Ympäristöarvotymparistoarvot

Meille ympäristöasiat ovat tärkeitä ja toimimme aina paremman ja turvallisemman elämisen sekä puhtaamman ympäristön puolesta.

  • Adisonilla tärkeintä on rakentaa terveellisiä ja turvallisia koteja ihmisille.
  • Adisonilla noudatetaan ympäristölainsäädäntöä, kestävän kehityksen ja jatkuvan parantamisen periaatteita.
  • Adisonilla toimitaan ekotehokkaasti: jätteet lajitellaan, materiaalit kierrätetään ja hukka pyritään minimoimaan.
  • Adisonilla vaarallisista jätteistä huolehditaan asianmukaisesti ja niiden purkutöihin ja hävitykseen ryhtyvät vain ko. haitta-ainesiin erikoistuneet yritykset.
  • Adisonin työmailla käytetään energiatehokkaita laitteita ja ratkaisuja.
  • Adisonilla käytetään jälleenrakentamisessa mahdollisimman paljon matalapäästöisiä tuotteita.
  • Adisonilla kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti, myös ympäristöasioiden suhteen.

Adison varmistaa, että asiakkaan tavoittelema kiinteistön energialuokkaparannus  saavutetaan tai ylitetään.