Adison Oy.n organisaatiossa tapahtuu muutoksia 15.7.2017 alkaen

30.6.2017 pidetyssä yhtiökokouksessa ja hallituksen kokouksessa on yhtiön hallituspohjaa laajennettu kahdella uudella jäsenellä Satu Höglundilla sekä Mikko Nokelaisella. Samassa myös yhtiön johtamisrakennetta uudistettiin henkilövaihdoksilla.

Toimitusjohtaja Olli Holm siirtyy omistajaohjaukseen ja keskittyy hallitustyöskentelyyn. Vastuualueenaan Ollilla tulee olemaan yhtiön omaisuuden hoito ja kehitys, varallisuuden ja rahoituksen varmistaminen sekä investoinnit yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

Toimitusjohtajaksi nousee yhtiön sisältä Toimialajohtaja Juha Silovaara, jonka vastuuna tulee
olemaan koko yhtiön johtaminen ja yhtiön strategian mukaisen kehityksen varmistaminen sekä
raportointi hallitukselle.

Toimialajohtajaksi nousee Mikko Nokelainen, joka ottaa operatiivisen toiminnan vastuun ja raportoinnin yhtiön toimitusjohtajalle sekä hallitukselle.

Tämän lisäksi entinen johtoryhmä lopetetaan ja tilalle luodaan operatiivisen johtamisen johtoryhmä, jonka jäseniksi on kutsuttu: Mikko Nokelainen, Pekka Myyryläinen, Mikko Huikari, Jouko Ollila ja Juha Silovaara sekä erikseen kutsuttuna Satu Höglund.

Edellä luetellut järjestelyt eivät muuta yhtiön operatiivista toimintaa, eikä vaikuta henkilöstön määrään tai muihin järjestelyihin.

11.7.2017

Adison Oy